0909 17 00 88
tienth@saos.vn
 
 

Hà Đô South Building

Trường Sơn - Tân Bình
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)

C.T Plaza

Trường Sơn,Quận Tân Bình
328.000 ++ VNĐ/m2 (16$)

Athena Building

Cộng Hòa, Q.Tân Bình
225.500 ++ VNĐ/m2 (11$)

TPA Building

Trường Sơn, Quận Tân Bình
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

PHL Building

Công Hòa, Q. Tân Bình
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

IDD2 Building

Đống Đa, Quận Tân Bình
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Waseco

Phổ Quang, Quận Tân Bình
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)