0909 17 00 88
tienth@saos.vn
 
 

Vân Oanh Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

INTAN Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Ong & Ong Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

Golden Bee Building

Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Thịnh Phát Building

Nguyễn Trọng Tuyển - Phú Nhuận
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)

Inthanhnien Building

Trần Huy Liệu - Phú Nhuận
328.000 ++ VNĐ/m2 (16$)

Tuổi Trẻ Tower

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

M-Star Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

H&H Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Elilink Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

SONATA Building

Trương Quốc Dung - Phú Nhuận
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Sogetraco Building

Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Vinalines Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

Nhất Nghệ Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
164.000 ++ VNĐ/m2 (8$)

Pearl Tower

Đào Duy Anh - Phú Nhuận
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

LA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

294 Building

Huỳnh Văn Bánh - Phú Nhuận
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)

Nam Giao 1 Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Minh Phúc Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

Hà Phan Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Lutaco Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Center Point

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
471.500 ++ VNĐ/m2 (23$)

The Prime Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

Lutaco Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)