0909 17 00 88
tienth@saos.vn
 
 

Cienco 6

Đinh Tiên Hoàng - Bình Thạnh
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)

Mỹ Thịnh Building

Lê Quang Định - Bình Thạnh
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Gilimex Building

Phan Đăng Lưu, Q - Bình Thạnh
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh - Bình Thạnh
225.500 ++ VNĐ/m2 (11$)

Cantavil Hoàn Cầu

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

V Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

Golden Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

LICOGI Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)