0909 17 00 88
tienth@saos.vn
 
 

Southern Cross Sky View

Nguyễn Khắc Viện, Quận 7
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Đại Minh Convention

Hoàng Văn Thái, Quận 7
389.500 ++ VNĐ/m2 (19$)

Phú Mã Dương Building

Hoàng Văn Thái, Quận 7
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)