0909 17 00 88
tienth@saos.vn
 
 

Tradincorp Building

Lê Quốc Hưng, Quận 4
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

REE Tower

Đoàn Văn Bơ, Quận 4
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Khánh Hội 1 Building

Bến Vân Đồn, Quận 4
184.500 ++ VNĐ/m2 (9$)

Đinh Lễ Building

Hoàng Diệu, Quận 4
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

Cảng Sài Gòn Building

Nguyễn Tất Thành, Quận 4
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)