0909 17 00 88
tienth@saos.vn
 
 

Ereka Cente

Hồ Bá Kiện - Quận 10
225.500 ++ VNĐ/m2 (11$)

Safomec Building

Thành Thái, Quận 10
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Thiên Nam Building

Ngô Gia Tự, Quận 10
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

TNA Building

Ngô Gia Tự, Quận 10
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)