0909 17 00 88
tienth@saos.vn
 
Quy định sử dụng
Văn phòng cho thuê
Cao ốc văn phòng REE Tower

REE Tower

0 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng President Place

President Place

0 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng C.T Building

C.T Plaza

328.000 ++ VNĐ/m2
Cao Ốc Văn Phòng Southern Cross Sky View

Southern Cross Sky View

348.500 ++ VNĐ/m2
Cao Ốc Văn Phòng Đại Minh Convention Tower

Đại Minh Convention

389.500 ++ VNĐ/m2
Cao Ốc Văn Phòng Phú Mã Dương Building

Phú Mã Dương Building

246.000 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng Cảng Sài Gòn

Cảng Sài Gòn Building

307.500 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng Athena Building

Athena Building

225.500 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng Ereka Center

Ereka Cente

225.500 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng A&B Tower

A&B Tower

697.000 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng Safomec Building

Safomec Building

307.500 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng Thiên Nam Building

Thiên Nam Building

307.500 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng TNA Building

TNA Building

307.500 ++ VNĐ/m2
Cao ốc văn phòng TPA Building

TPA Building

287.000 ++ VNĐ/m2